56 639 41 96 •

Oferta

Standard Projekt Sp. z o.o. kompleksowo realizuje zadania w zakresie:

Generalnego Wykonawstwa
W celu ułatwienia Klientowi nadzoru nad procesem prowadzenia prac budowlanych nasza firma oferuje pełnienie funkcji generalnego wykonawcy w ramach inwestycyjnych procesów budowlanych Kompleksowo obsługujemy każdą tego typu inwestycję począwszy od przejęcia placu budowy aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W podejściu do naszych partnerów biznesowych kierujemy się tradycyjnym podejściem opartym na zadowoleniu inwestora zdobywanym uczciwością i solidnością, a w podejściu do planowania i realizacji inwestycji stawiamy na profesjonalizm, nowoczesność i maksymalne zaangażowanie wszystkich posiadanych zasobów. Dbamy zarówno o wysokie standardy prowadzonych przedsięwzięć, jak i o ich ekonomiczną optymalizację.

Budownictwa kubaturowego i przemysłowego
Stosujemy najnowocześniejsze technologie w zakresie:
Konstrukcji stalowych: Obiekty o konstrukcji betonowej i żelbetowej Prace remontowe i modernizacyjne, montażowe i rozbiórkowe.

Budownictwa energetycznego
W ramach budownictwa energetycznego oferujemy kompleksową budowę infrastruktury drogowej i fundamentowej związanej z parkami wiatrowymi oraz obiektami GPZ, m.in.:
Budownictwa drogowego
Wykonujemy prace w zakresie:
Nadzoru inwestorskiego
Zapewniamy nadzór nad całym procesem inwestycyjnym i budowlanym.
W ramach usług świadczonych w obszarze nadzoru inwestorskiego proponujemy:
Ogniw fotowoltaicznych
Ogniwa fotowoltaiczne czyli tzw. ogniwa słoneczne są to urządzenia, które zamieniają energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną. Podstawowym składnikiem ogniw fotowoltaicznych jest krzem, zawierający atomy boru i fosforu. Atomy boru naładowane są dodatnio, natomiast atomy fosforu ujemnie. Poszczególne komórki łączy się w baterie i tak powstaje cały moduł o powierzchni około 1,5 m². Dzięki promieniom słonecznym (fotonom) w module fotowoltaicznym następuje przepływ elektronów (dodatnich i ujemnych nośników ładunków). W efekcie tego na końcu osiągamy klasyczne plus i minus jako prąd stały. Aby umożliwić wykorzystanie tej energii, montowane są falowniki, które służą do zamiany prądu stałego na zmienny.

Główną zaletą instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodność, lekkość oraz możliwość uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby gospodarcze w sposób czysty, cichy i praktycznie bezobsługowy (off-grid), bądź z włączeniem bezpośrednio do sieci operatora elektroenergetycznego (on-grid) Dlatego stają się coraz bardziej powszechne w układach podłączonych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej jak i w autonomicznych systemach prądotwórczych. Zasilają lampy uliczne, znaki drogowe, stacje meteorologiczne, przekaźniki radiowo-telekomunikacyjne, kamery oraz coraz częściej wiele układów urządzeń w zastosowaniach domowych. Wydajność systemu uzależniona jest przede wszystkim od nasłonecznienia uzyskiwanego w skali roku w miejscu montażu instalacji. Im większa ilość słonecznych dni i im mocniejsze promieniowanie tym więcej jesteśmy w stanie uzyskać energii elektrycznej z danej instalacji. Na tę ilość promieniowania wpływa nie tylko pogoda , ale przede wszystkim nasze położenie geograficzne. Blisko 80% użytecznego promieniowania słonecznego przypada na miesiące od kwietnia do września.

W Polsce roczna suma energii słonecznej padającej na 1m2 wynosi według różnych szacunków 950-1250 kWh/m2. Z uwagi na planowane zmiany w prawie energetycznym dające możliwość sprzedaży energii po dość wysokiej cenie farmy ogniw fotowoltaicznych cieszą się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem.