56 639 41 96 •

Hale

Unilever SA, przebudowa magazynu składowania odpadów niebezpiecznych

Zakres prac obejmował wykonanie modernizacji i przystosowania budynku do składowania odpadów łatwopalnych na terenie fabryki produkującej kosmetyki.

  • Rozpoczęcie prac, styczeń 2013.
  • Zakończenie prac, listopad 2013.