56 639 41 96 •

Hale

Proszkownia mleka LACPOL

Budowa budynku kotłowni na gaz ziemny. Zakres prac obejmował wykonanie projektu i wykonawstwo budynku w konstrukcji stalowej wraz z pomostami technologicznymi dla instalacji wewnętrznych, a także rozbiórkę budynku starej kotłowni.

  • Rozpoczęcie prac, lipiec 2013 r.