56 639 41 96 •

Hale

Frosta Sp. z o.o.

Budowa hali kotłowni na olej termalny. Zakres robót obejmował: przygotowanie dokumentacji konstrukcyjno-budowlanej dla pozwolenia na budowę, roboty fundamentowe, dostawę i montaż konstrukcji stalowej wraz ze specjalistycznymi podestami technologicznymi, montaż lekkiej obudowy, instalację wentylacji mechanicznej.

  • Rozpoczęcie prac, październik 2010.
  • Zakończenie prac, luty 2011.